14. Martallen

Foto Bo Axhammar

Foto Krister Öhman

Vandringsleden närmar sig nu Hembergets topp med ”berg i dagen”. Här får ingen skogsavverkning ske. Martallen dominerar. Den talltypen växer på näringsfattiga marker. Den växer mycket långsamt, har en knotig stam och mycket hård och tät ved. Ersnäs har valt martallen som sin byasymbol.

Uppdaterad 5 July, 2017