13. Myr

Foto Bo Axhammar

Foto Krister Öhman

Stora ytor i våra skogar utgörs av myrmarker. Dessa marker är så vattenbemängda att träd inte trivs där. Vegetationen består av olika gräsarter. Tidigare, då större delen av befolkningen levde av jordbruk, var det av största vikt att samla in föda för djurens vinterbehov. Det som fanns på markerna närmast byn räckte inte till. Därför fick man lov att utnyttja myrslåtter som ofta kunde ligga flera kilometer från byn. Fortfarande är vissa myrar eftertraktade. Men då av en helt annan orsak. På dessa kan vi hitta skogen guld, hjortronen.

Uppdaterad 5 July, 2017