12. Stenbrott

Foto Bo Axhammar

I våra trakter finns fortfarande stenladugårdar bevarade. Namnet förklaras av att den nedre halvan av byggnaden består av stenblock. Dessa block höggs med mycken möda ut ur berget. Först gjordes hål med hjälp av slägga och borr cirka 10 cm djupa med ett par decimeters mellanrum. När stycket var format med hjälp av dessa hål, spräcktes blocken loss med hjälp av kilar. Skickliga smeder härdade järnet så att verktygen blev hållbara. Betrakta dessa stensidor! Du kan då se märken efter de enkla verktygen. Den här typen av stenproduktion pågick en bit in på 1900-talet.

Uppdaterad 5 July, 2017