11. Lav

Renlav (ovan) och Fönsterlav (nedan) Foton Bo Axhammar

På denna berghäll växer renlav. Denna lav förekommer rikligt när leden nu passerar Hembergets högre partier. Renlaven är, som namnet antyder, renens basföda. Vissa vintrar forslas några hundra renar till det här kustområdet just för betets skull.

Uppdaterad 5 July, 2017