10. Bäckbänken

Foto Krister Öhman

Foto Bo Axhammar

Lillkvarnbäcken är namnet på det lilla vattendrag vars porlande Du kan höra på denna stillsamma plats. Den har sin källa en bit västerut i det våtområde som Du här passerar.
Har Du tur kanske Du får syn på älgen, skogarnas konung. Om inte annat lämnar den efter sig talrika spår i form av spillning. Älgen är vegetarian. Här en liten hög av denna vara. Älgstam-men hålls i balans genom jakt som i dessa trakter alltid inleds första måndagen i september. I Norrbottens län får runt 16 000 djur fällas per år.

Uppdaterad 5 July, 2017