1. Soldattorp

Foto Bo Axhammar

Fram till slutet av 1800-talet var bönderna ålagda att underhålla soldater för landets försvar. Fyra/fem hemman bildade en rote som försåg soldaten och hans familj med ett litet jordbruk. I Ersnäs placerades dessa jordbruk på de magrare sandjordarna söder om byn. Bebyggelsen i den här delen av Ersnäs, som kallas Svedjan, har sitt ursprung i dessa soldattorp. Med hårt arbete skapades små åkerlappar. Sten, som bröts upp, placerades vid åkerkanten.

Här har vi ett exempel på detta. Några av soldatnamn i Svedjan: Mård, Högmodig, Beställsam, Sik och Rolig


Uppdaterad 5 July, 2017