Gläntan

Bilder från invigningen 19:e juni 2005 - Foton Krister Öhman

Den här platsen tillhör Ersnäs Idrottsförening. Här finns en liten byggnad som används som tidtagarkur i samband med skidtävlingar. Den andra något större byggnaden har fungerat som värmestuga för skidåkare. För besökandes komfort finns här också en torrtoalett. Gläntan är en samlingsplats för många aktiviteter i byn, bl.a. terränglöpning och skidåkning. Den led, som Du kommer att vandra, är ett exempel på detta.

Uppdaterad 5 July, 2017